+ 45 29 422 669

Kommunikation

& udvikling

Udbrændthed

Fakta om udbrændthed - udmattelsesdepression

Udbrændthed eller udmattelsesdepression, som tilstanden også betegnes, er ligesom stress er et begreb, der lider under, at det bruges i flæng - synonymt med at føle sig overanstrengt, stresset eller træt. Vi kan alle i perioder føle os mere eller mindre trætte og overanstrengte samt midlertidigt mangle energien og lysten til at gå på arbejde, men det er IKKE det samme som at være udbrændt!

 

Udbrændthed kontra stress, overanstrengelse og træthed

Udbrændthed er kvalitativt anderledes end både stress, overanstrengelse og træthed, da udbrændthed ikke bare går over - blot fordi du tager et par uger fri, mediterer eller sover lidt længere i weekenden. Med udbrændthed forholder det sig anderledes, for uanset hvor meget du hviler dig og slapper af, forbliver du fysisk og psykisk træt og udmattet. Engagementet er væk, og det du før anså for sjovt, udfordrende og spændende har mistet sin mening og værdi. Selv almindelige dagligdags gøremål virker fuldkommen uoverstigelige.

 

Behandling vil være individuelt og skal tilpasses den enkelte. Der vil være behov for ro, ro og mere ro - selvom det kan være svært for den udbrændte at rumme selve roen. Over tid vil det være godt at flytte fokus og være med det, der er. Langsomt kan der arbejdes med nye strategier så energi og glæde vender tilbage.

Vores samtaler er fortrolige og i overensstemmelse med ICF og Dansk Psykoterapeut forening's etiske retningslinier. 

Navn  
Telefon/mail  
Emne