angst

Oplevelsen af angst er forskellig fra menneske til menneske og afhængig af situationen. Det kan starte som en utryghed ved sociale sammenhænge, når der skal præsteres, ved adskillelsessituationer og andet. 


Angst kan skabe stort ubehag med negative tankemønstre og direkte fysiske symptomer. Det viser sig oftest som en ubestemt og diffus størrelse.  Angstanfald kan opleves voldsomt og skamfuldt for den enkelte.

 

Den rationelle angst
Helt naturligt har vi brug for overlevelsesstrategier. Ligesom dyrene i naturen er det nødvendigt for mennesket at kunne registrere, når der er fare på færde. Når det sker, aktiveres kroppens alarmberedskab og det kaldes den rationelle angst. Instinktivt reagerer kroppen og handler, før du tænker over det.

 

Den irrationelle angst

Selvom der ikke ER en reel fare eller trussel, kan angst opstå eller aktiveres på baggrund af f.eks. tidligere ubehagelige oplevelser, traumer, stress eller et særligt bekymret sind. Her opstår angsten ude af kontekst. Der er ikke umiddelbar og reel grund til at være angst, det kaldes den irrationelle angst.

 

 

Angst hos børn
Det er meget udfordrende for et barn – og således også for deres pårørende – at opleve angst. Barnet har oftest ingen eller få erfaringer at trække på og mangler derfor mestringsstrategier til angstsituationerne. Helt naturligt vil barnet forsøge at undgå det angstfyldte. Adfærden kan blive et fastlåst handlemønster, hvor der indrettes efter angsten – også den irrationelle angst. Forældre kan have svært ved at hjælpe i sådanne situationer, da de ikke ønsker at barnet udfordres mere, end det er i forvejen. Det sætter ofte spor i hele familien, der derved også bliver belastet.

 

 

Sådan hjælper jeg dig

 

Jeg vil hjælpe dig med at skabe indsigt i de mønstre, der ligger bag angsten. Gennem metoder tilpasset dig og din situation, vil vi arbejde på at ændre strategier og dermed også handlemuligheder. Håndtering af angst kan læres. Du vil med træning blive i stand til at håndtere og være i situationer, der tidligere var angstfyldte. 

 

Når jeg hjælper børn med angst eller angstanfald, er det vigtigste at skabe et rum med tryghed og tillid. Derfor tilpasses set-up og metode til barnets alder og ofte vil det være med en legende tilgang. Tryghed er altafgørende i det gode samarbejde og især i arbejdet med børn.

Angst symptomer kan være:

 

  • hjertebanken

  • trykken for brystet

  • åndenød 

  • hyperventilation

  • temperaturskifte i kroppen

  • rystelser

  • søvnbesvær 

  • tankemylder

  • koncentrations besvær

Når angst går ud over livskvaliteten

 

Der er behov for at behandle angst når ængstelse og undgåelsesadfærd tager over, i de situationer du plejer at være aktiv og tilpas i.

 

Med psykoterapi kan du ændre de uhensigtsmæssige mønstre og tanker, der skaber angst.

 

Jeg hjælper dig til gradvist at opbygge ressourcer til at møde det, du er bange for. 

Tid til dig - og til at hele

 

I psykoterapi får du adgang til at behandle emner, du måske ikke ellers har mulighed for at tage hånd om.

 

Psykoterapi er et tilbud til at udforske og ændre symptomer og tilstande, der ikke er gode og nyttige for dig. Det vil typiskt foregå som samtale tilpasset dit tempo og behov for tryghed/åbenhed.

 

Jeg arbejder holistisk og ser dig som menneske med både fysik, hjerne og hjerte - så med et kognitivt udgangspunkt i samtalen inddrages andre metoder efter ønske og behov.  Eksempler på metoder er visualisering, mentalisering, mindfulness, kognitiv-, metakognitiv-,  systemisk- og tegneterapi. 

 

Tegning

Hej, jeg hedder Iben og jeg brænder for at hjælpe mennesker til større glæde i livet.

 

Min tilgang - jeg arbejder holistisk med tanke på det hele menneske. Jeg møder dig ligeværdigt og respektfuldt, der hvor du er. Du får mulighed for at nedbryde barrierer, finde motivation, ændre strategier og indre tilstande. Jeg hjælper til at åbne op og sætte fokus på lige det, du har brug for.

 

Jeg har specialiseret mig indenfor stress, udbrændthed, selvværd og performance. Gennem de seneste år har jeg endvidere specialiseret mig i arbejdet med unge studerende med autisme, ADHD og anden psykisk sårbarhed.

 

Jeg arbejder professionelt og under ICF, Dansk Psykoterapeut forening og EAGALA's etiske retningslinier. Jeg er uddannet NLP Master og Coach, Psykoterapeut MPF samt certificeret EAGALA team (Equine Assisted Growth And Learning Association). 

 

Du er velkommen til at kontakte mig for en kort uforpligtende samtale. Det gør du ved at booke en gratis online videosamtale via Book en tid. Her kan du forespørge på en konkret tid og vil kort efter modtage bekræftelse på din henvendelse.