Autisme

Livskvalitet er vigtigt for alle uanset individuelle forudsætninger, alder, køn m.m.

 

Livskvalitet kan betegnes som en oplevelse og følelse af at have det godt, som hænger tæt sammen med vores ønsker og tanker om, hvad der er et meningsfuldt liv.

 

En af flere trusler mod livskvalitet er meningsløshed. Derfor er det væsentligt, at du har øje for at få alle elementer i dit liv til at give mening, dette for at højne din livskvalitet. Derudover viser al erfaring, at hvis du har en god selvforståelse, vil du være mere robust og dermed også have lettere ved at skabe mening i tilværelsen. 

 

Det kan være i forhold til din:

 

 • boligsituation

 • uddannelse og job

 • fritid

 • relationer og venner

 

Jeg kan hjælpe dig til at:

 

 • mindske belastningerne

 • få styrket de personlige ressourcer

 • blive i stand til at håndtere pressede situationer

 • få fokus på det, der hjælper dig

 

   -   og på en måde der giver det, der er nyttigt for din sundhed.

Selvom man har autisme, er man først og fremmest et menneske, men man er fremmed. Det betyder, at det som er normalt for andre, ikke er normalt for mig. Og hvad der er normalt for mig, ikke er normalt for andre folk. 


På en måde er jeg frygtelig dårligt udstyret til at overleve i denne verden, jeg er som et rumvæsen, der er strandet uden en orienteringsmanual. Men min værdi som menneske er intakt. Min selvbevidsthed er uskadt. Jeg finder stor betydning, værdi og mening i mit liv - og jeg har ikke et ønske om at blive kureret for at være mig selv.

 

Indse at vi står lige fremmede overfor hinanden, at min væremåde ikke blot er en beskadiget udgave af din måde. 

Stil spørgsmål ved dine antagelser. 
Gør dine betingelser klare.
Og samarbejd med mig i et forsøg på at bygge flere broer mellem os.

Jim Sinclair, voksen med autisme

Tid til dig - og til at hele

 

I psykoterapi får du adgang til at behandle emner, du måske ikke ellers har mulighed for at tage hånd om.

 

Psykoterapi er et tilbud til at udforske og ændre symptomer og tilstande, der ikke er gode og nyttige for dig. Det vil typiskt foregå som samtale tilpasset dit tempo og behov for tryghed/åbenhed.

 

Jeg arbejder holistisk og ser dig som menneske med både fysik, hjerne og hjerte - så med et kognitivt udgangspunkt i samtalen inddrages andre metoder efter ønske og behov. Eksempler på metoder er visualisering, mentalisering, mindfulness, kognitiv-, metakognitiv-,  systemisk- og tegneterapi. 

 

Tegning

Individuel personlig udvikling

 

 • Stresshåndtering - få ro og overskud
 • Personlig coaching - nå personlige mål
 • Karrierecoaching - skab overbevisninger, der hjælper dig at opnå det, du ønsker i jobbet
 • Livsomstilling - ny situation, hvad er vigtigt!
 • Kommunikationscoaching - hvordan interagere med min omverden og opnå god respons
   

Det kan være, du har brug for at opleve eller træne ro og nærvær, opbygge selvværd eller dit personlige lederskab, skabe gennemslagskraft eller mærke dine værdier.

 

 • Muligheder og nye veje viser sig
 • Strategier testes og ændres
 • Ressourcer tilvejebringes og delmål implementeres

 

Tegning

Hej, jeg hedder Iben og jeg brænder for at hjælpe mennesker til større glæde i livet.

 

Min tilgang - jeg arbejder holistisk med tanke på det hele menneske. Jeg møder dig ligeværdigt og respektfuldt, der hvor du er. Du får mulighed for at nedbryde barrierer, finde motivation, ændre strategier og indre tilstande. Jeg hjælper til at åbne op og sætte fokus på lige det, du har brug for.

 

Jeg har specialiseret mig indenfor stress, udbrændthed, selvværd og performance. Gennem de seneste år har jeg endvidere specialiseret mig i arbejdet med unge studerende med autisme, ADHD og anden psykisk sårbarhed.

 

Jeg arbejder professionelt og under ICF, Dansk Psykoterapeut forening og EAGALA's etiske retningslinier. Jeg er uddannet NLP Master og Coach, Psykoterapeut MPF samt certificeret EAGALA team (Equine Assisted Growth And Learning Association). 

 

Du er velkommen til at kontakte mig for en kort uforpligtende samtale. Det gør du ved at booke en gratis online videosamtale via Book en tid. Her kan du forespørge på en konkret tid og vil kort efter modtage bekræftelse på din henvendelse.